Naslovnica  
Gdje je Prvić?  
O Prviću  
Povijest  
Slike  
Informacije  
Red vožnje  
   
Prijatelji Prvića  
Forum  
Anketa  
   
Mjesni odbor  
Udruga  
   
Smještaj  
Kontakt  
   

 

 
Novosti

7.3.2010.

Z A P I S N I K

sa osnivačke sjednice Skupštine Sportsko ribolovnog kluba – „BOTNICA“ Prvić Luka održane dana 07. ožujka 2010. godine u Prvić Luci, s početkom u 17,00 sati

 

Prisutni:

Ante Zanze,  Slaven Lučev, Milenko Livić, Nikola Livić, Bojan Gradiška , Boris Zafranović, Slavko Jurin, Krešimir Nakić, Pere Kolanović, Ante Škalabrin, Anđelo Lučev, Dragi Gradiška, Branko Lučev, Tome Livić, Ivan Tomičić, Kerubin Stupin, Jadran Lučev, Marinko Bulat, Mile Škalabrin, Ante Tonči Stupin, Igor Gotovac, Kristijan Bumbak, Živko Protega, Boris Čače, Tome Protega, Ivan Nimac, Mile Lučev Mujin, don Božo Škember, Ante Lučev Mujin. Blaž Renić

Skupštinu je otvorio član Skupštine  i predložila sljedeći:

Dnevni red:

  1. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
  2. Donošenje odluke o osnivanju Kluba;
  3. Donošenje Statuta Kluba;
  4. Izbor tijela kluba

-          Predsjednika
-         
Upravni odbor
-         
Nadzorni odbor

  1. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje
  2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga Republike Hrvatske
  3. Razno

 

Jednoglasno je izabrano radno predsjedništvo u sastavu.

Zlatko Nakić- predsjedavajući
Branko Lučev-  zapisničar
Slaven Lućev - ovjeroviteljelj zapisnika
Ante Škalbrin – ovjerovitelj zapisnika

 

ODLUKA

Osniva se  ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB „BOTNICA“ PRVIĆ LUKA sa sjedištem u Prvić Luci,.

Ciljevi Udruge su:

- okupljanje članova koji se žele baviti športskim ribolovom na moru,
- organizacija i provođenje sportske pripreme i poduke članova radi pripreme za natjecanje,
- sudjelovanje i organizacija natjecanja u športskom ribolovu na moru ,
- upravljanje i održavanje športskim građevinama sukladno zakonu,
- privez i odvez brodica za svoje članove na pomorskom dobru u uvali Prvić Luke, koje je klub dobio na korištenje sukladno Zakonu.
- uređenje, održavanje i korištenje dijelova pomorskog dobra u uvali Prvić Luke, koje je klub dobio na korištenje sukladno Zakonu,
- čuvanje i zaštita mora i okoliša na području otoka Prvića, te sudjelovanja u traženju i spašavanju na moru,
- borba protiv svih štetnih oblika ribolova i poštivanje propisa iz oblasti morskog ribarstva,
- sudjelovanje u traganju i spašavanju na moru, protupožarno motrenje otoka Prvića,
- educiranje članova o životu na moru ( flori i fauni), ekološkoj zaštiti mora i podmorja, snalaženja na moru, radiotelefoniji i meteorologiji,
- stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada,
- skrb o stvaranju materijalnih i financijskih uvjeta i sredstava za što potpunije i kvalitetnije ostvarivanje ciljeva određenih statutom,
- ostvarivanje suradnje s drugim srodnim športskim udrugama u zemlji i inozemstvu, te sa svim organizacijama i asocijacijama koje podupiru rad kluba,
- obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom o športu i drugim propisima, aktima i programima klubova i Saveza.

 

Predsjedavajući je pročitao Statut   SPORTSKO RIBOLOVNOG KLUBA „BOTNICA“ PRVIĆ LUKA. Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesena sljedeća

 

ODLUKA

Prihvaća se Statut SPORTSKO RIBOLOVNOG KLUBA „BOTNICA“ PRVIĆ LUKA.

Temeljem Statuta Udruge predloženi su sljedeći kandidati za:

a)   za predsjednika  Kluba Branko Lučev,
b)  
za članove Upravnog odbora- Kristijan Bumbak, Slaven Lučev, Ivan Tomičić, Dragi Gradiška, Krešimir Nakić, Tomislav Protega.
c)  
Za članove Nadzornog odbora- Mile Škalabrin, Mile Lučev Mujo, Ante Škalabrin .

 

Kako nije bilo drugih prijedloga, a niti primjedbi na predložene to je nakon provedenog pojedinačnog glasovanja donesena

ODLUKA

o izboru tijela kluba

a)   Za predsjednika Udruge jednoglasno je izabran Branko Lučev.
b)  
 Za članove Upravnog odbora jednoglasno su izabrani: Kristijan Bumbak, Slaven Lučev, Dragi Gradiška, Krešimir Nakić,Ivan Tomičić, Tomislav Protega.
c)  
Za članove Nadzornog odbora jednoglasno se biraju: Mile Škalabrin, Mile Lučev , Ante Škalabrin.

 

Ovlašćuje se Predsjednik Kluba  –„BOTNICA“ , Branko Lučev, da podnese zahtjev za upis Sportsko Ribolovnog Kluba  BOTNICA. Zahtjev se podnosi u Uredu državne uprave i Šibensko- kninskoj županiji u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove odluke.

 

 


 

Marin Lučev, Split, Hrvatska info@prvic-luka.com
www.prvic-luka.com - www.prvicluka.com
Copyright © 1999-2007 [maRE]. All rights reserved.
Site od: 01. 02. 1999.