Naslovnica  
Gdje je Prvić?  
O Prviću  
Povijest  
Slike  
Informacije  
Red vožnje  
   
Prijatelji Prvića  
Forum  
Anketa  
   
Mjesni odbor  
Udruga  
   
Smještaj  
Kontakt  
   

 

 
Novosti
16.02.2008.
Zaredali se natječaji u Prviću, pa evo još jednog za zgradu ex"Društvo naša djeca" (Čače-Ivanica), koja je dobila i službenu potvrdu za prenamjenu toga prostora.

Postoji više strana koje su zainteresirane za ovu zgradu, ali dvi su dosad poznate; dosadašnji korisnici udruga "Društvo naša djeca" iz Šibenika i Njemački investicijski fond AD Cirkulum (želi otvoriti luksuzni hotel).
Na jednom od sastanaka mjesnog odbora, većina mještana odlučila je da se otkaže dosadašnjem korisniku, udruzi "Društvo naša djeca" i posljedica toga je ovaj natječaj kojeg je raspisalo Gradsko poglavarstvo Grada Vodica.


Natječaj glasi:


Na temelju čl. 6. i čl. 35. st. 4. i st. 5. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora («NN» br.91/96, 124/97 i 174/04) i odnosnog Zaključka sa 31. sjednice od 25. siječnja 2008.g., Gradsko poglavarstvo Grada Vodica raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta u vlasništvu Grada Vodica
(na otoku Prviću  u naselju Prvić Luka)

 
 
I.  PREDMET NATJEČAJA, DJELATNOST – NAMJENA PROSTORA, POČETNA ZAKUPNINA I ROK TRAJANJA ZAKUPA
 
-          predmet natječaja: davanje u zakup poslovnog prostora i zemljišta u/oko gradske nekretnine, (ex. zgrada «Naša djeca») označene kao:
       čest. zgr. 178/1 k.o.Prvić  upisane u ZU 780, površine 317 m²
       čest. zem. 482/1 površine 111 m² i čest. zem. 483/1 površine 2867 m², sve k.o. Prvić,
       upisane u ZU 353, u Prvić Luci
 
 
-         namjena prostora: za obavljanje visoko-komercijalne djelatnosti i to ugostiteljsko-turističke (npr.tipa hotela i sl.);
 
 
-         početna cijena zakupnine:
-Za poslovni prostor u iznosu od 6,00 EUR-a./m²/mj. (cca. 1902,00 EUR-a./mj.) plativo u kunama po srednjem tečaju NBH na dan plaćanja;
-Za poslovno zemljište uz objekt u iznosu od 0,50 EUR-a./m²/mj.(cca. 1489,00EUR-a./mj.), a sve uz uvjet uređenja  cjelokupnog zatvorenog i otvorenog prostora  i dovođenja istoga u funkciju za namjenu prostora za potrebe obavljanja predmetne djelatnosti uz ulaganje od min. 550.000,00kn. i to sve u prvoj godini zakupa i sve o  trošku zakupnika, koje uređenje mora biti usuglašeno i odobreno od strane Grada i uz ishođenje odnosnih dozvola sukladno pozitivnim propisima RH-a i Grada Vodica, te uz uvjet da za sva ona ulaganja koja povećavaju vrijednost cjelokupne nekretnine treba biti razmjerno snižena zakupnina tj. zakupnik oslobođen iste, kao i uz posebnu obvezu zakupnika kod zapošljavanja kadrova obvezno je dati pravo prvenstva kadrovima iz Prvić Luke što će u protivnom biti razlog raskida predmetnog Ugovora i uz posebnu napomenu kako ne postoji mogućnost prodaje objekta, što će sve biti regulirano odnosnim ugovorom o zakupu, koji će se sklopiti nakon provedenog natječaja koji će se objaviti u «Narodnim novinama» i na Internet stranici Grada.
 
-          trajanje zakupa: 10 godina (uz mogućnost produženja ovisno o ulaganjima)


Kompletan natječaj pročitajte na službenim stranicama Grada Vodica na stranici:
http://grad-vodice.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=78

 

Članak iz Novog tjednika 15.02.2008. o ovoj zgradi pročitajte ispod:
link: http://www.novi-tjednik.hr/index.asp?dID=836


Od dječje vike draži im šoldi

Odluka Mjesnog odbora Prvić Luke i vodičke gradske vlasti da se na mjestu dječjeg odmarališta u Prvić Luci gradi hotel s pet zvjezdica, ogorčila je članove Udruge „Društvo naša djeca“ iz Šibenika, koja se punih četrdeset godina koristila spomenutim odmaralištem. Naime, do 1967. godine u toj se zgradi nalazila škola, a nakon njezinog ukidanja, DND je objekt s pripadajućom parcelom prenamijenio u dječji rekreacijski centar.
Svih tih godina, kažu u Udruzi, generacije volontera i aktivista DND-a konstantno su ulagali i nadograđivali staru zgradu, pa su učionice preuređene u sobe, uređeni su blagovaonica, kuhinja, sanitarni čvorovi, prostorije za zajednički boravak, te ambulanta i skladište, a na zemljištu ispred zgrade izgrađena su sportska igrališta sa sanitarnim čvorovima i prostorijama za skladištenje pričuvne opreme. Sve je to napravljeno, ističu u DND-u, za djecu, odnosno u svrhu njihovog odmora, rekreacije i socijalne zaštite. Upravo zbog toga što su u pitanju djeca, u DND-u su očekivali kako će ljudi koji su odlučivali o tome da se na mjestu odmarališta gradi luksuzni hotel, pokazati veći senzibilitet.
- Žalosno je što smo mi kao dugogodišnji korisnici i upravitelji tog objekta u cijeloj priči jednostavno zaobiđeni, pa smo odluku kojom nam se otkazuje daljnje korištenje odmarališta doznali iz medija. Smatram kako se prije donošenja bilo kakve odluke trebalo pitati i naše mišljenje. A, naš je stav jasan, objekt treba ostati u funkciji djece – kaže Mira Jušić, predsjednica „Društva naša djeca“, dodajući kako je prije mjesec dana vodičkoj gradskoj upravi podnijela zahtjev za izmjenu i sklapanje novog ugovora o korištenju prostora odmarališta u Prvić Luci.
U tom se zahtjevu, između ostalog, navodi kako je DND u 38 godina djelovanja u samom Prviću svojim radom i ostvarivanjem prava korištenja u bitnom pridonijelo uvećavanju vrijednosti vlasništva samog tog objekta, te je time stekao i moralno pravo zatražiti višegodišnji ugovor o korištenju objekta u trajanju od najmanje 10 godina.
O cijelom ovom slučaju upoznat je i saborski zastupnik Ante Kulušić, kome je DND poslalo zahtjev za posredovanje u rješenju problema odmarališta u Prvić Luci. Kulušić je, kaže Jušić, obećao kako će nakon sljedeće sjednice Sabora, sazvati sastanak na kojem bi trebali sudjelovati sve strane uključene u ovaj slučaj. Nakon njega bi trebalo biti jasnije, ostaju li djeca na Prviću ili će nakon Obonjana morati otići i s tog otoka.

Patrik Patafta

 

 

Marin Lučev, Split, Hrvatska info@prvic-luka.com
www.prvic-luka.com - www.prvicluka.com
Copyright © 1999-2007 [maRE]. All rights reserved.
Site od: 01. 02. 1999.